CHINA

SSI Consulting (Hangzhou) Co., Ltd.

Address: Xixi Block A1-3-830, Zixia St, Xihu Dist, Hangzhou, Zhejiang Province. P. R. China
Zip code: 310030
Tel: +86 571 8830 7732
Cell: 189 1018 5454
Tax number: 91330100MA2GYA9723

Contact person with SSI Diagnostica:
Gu, Hong (guhong@ssidiagnostica.com)
Cell. +86 189 1018 5454