POLAND
ARGENTA SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SP. K.
ul. Polska 114, 60-401 Poznan 
Poland

Tel:   +48 61 847 46 37
Fax:  +48 61 848 34 77  
        +48 61 843 26 20

argenta@argenta.com.pl 
www.argenta.com.pl

Contact with SSI Diagnostica:
Erik Melgaard Pedersen (emp@ssidiagnostica.com
Tel. +45 2066 9458